language

Home                Service                Innovatie                Retubing               Projecten                Contact

 

Inspectie & Advies

On site onderzoek en expert analyses zoals het doormeten van een coating. lees meer

ISO / PED / CE

Onze service in het kort. Certificering, advies, inspecties en andere expertises. lees meer

Doormeten coating

Eventuele schade aan de coating wordt bepaald doormiddel van het meten van de doorslagwaarde (elektrisch). Hierna kan worden besloten om te repareren of tot retubing over te gaan.

top of the page

http://siekmansir.com/nl/service.html#widget0
 1. Op basis van onze ervaring zijn wij in staat u de juiste ondersteuning te geven bij diverse problemen die zich kunnen voordoen bij industriële koeltechnische installaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn:


 1. Erosie en corrosie problemen

 2. Capaciteit problemen (door vervuiling en lekkage)

 3. Koelmiddelverlies (Freon, Ammoniak, LNG/LPG,CO2 etc)

 1. Tevens zijn wij graag bereid een presentatie te geven m.b.t. het voorkomen van erosie/corrosie en invoering ISO/PED.

 1. Naast genoemde praktische zaken kan SIR u verder van dienst zijn bij:


 1. Inspectie van koeltechnische systemen

 2. Advies bij het verkrijgen van PED/CE certificering

 3. Advies bij component keuze koeltechnische installaties/units

 4. Markt onderzoek

 5. Productie proces keuzes


 1. Onze kracht is dat problemen “on site” kunnen worden onderzocht door onze medewerkers. Na rapportage kan worden besloten voor welke oplossing wordt gekozen. Reparatie kan zowel “on site” als ook in de fabriek.

Service van SIR

Condensor vervuiling

Een bekend fenomeen is schade bij zeewater gekoelde condensors door zeegras. Door constante beweging van dit gras tussen twee pijpen over de dam wordt pijp- en pijpplaat materiaal weggevreten. Uiteindelijk zal dit leiden tot lekkage van de condensor of koeler.

Erosie & Vervuiling

Zeegras en oxidatie kunnen ernstige schade veroorzaken aan uw installaties. lees meer

top of the page

top of the page

Chemische vervuiling

De groene kleur duidt op oxidatie van het koper uit het Koper-Nikkel pijpmateriaal (CuNi 90/10 of CuNi70/30). Gestorven weekdieren zijn hiervoor verantwoordelijk, daar bij het rottingsproces salpeterzuur ontstaat. Uiteindelijk zal schade (corrosie) ontstaan in de pijpen en op de pijpplaten en wordt dan versterkt door erosie terplekke van de schade. Lekkage is het gevolg, waar de grote schade zal ontstaan in de installatie.

top of the page

http://siekmansir.com/nl/service.html#widget0
http://siekmansir.com/nl/service.html#widget0
http://siekmansir.com/nl/service.html#widget0

Pakking lekkage

Freon of Ammoniak verlies is niet toelaatbaar en moet worden voorkomen. Lekkage kan ontstaan door hiervoor genoemde oorzaken, maar ook door lekkage bij pakkingen. Vaak zijn apparaten zo ingebouwd dat het verwisselen van een pakking een moeilijke zaak is. SIR medewerkers zijn gewend te werken in kleine ruimtes en komen altijd met een passende oplossing.

top of the page

http://siekmansir.com/nl/service.html#widget0

Chemische schade, vervuiling
& hoge snelheden

Bij een combinatie van zeegras vervuiling, hoge en lage watersnelheden en chemische vervuiling door rottende weekdieren of inwerking van het zee- of brakwater op de pijpplaten en pijpen door een slecht of niet opgebouwde beschermfilm op het basismateriaal.

top of the page

http://siekmansir.com/nl/service.html#widget0
http://siekmansir.com/nl/service.html#widget1
http://siekmansir.com/nl/service.html#widget2
http://siekmansir.com/nl/service.html#widget6


Service

Op basis van onze ervaring zijn wij in staat u de juiste ondersteuning te geven bij diverse problemen die zich kunnen voordoen bij industriële koeltechnische installaties.