Home                Service                Innovatie                Retubing               Projecten                Contact

language

 

Titaanpijp

Titaan is een materiaal dat het beste bestand is tegen zee– en brakwater. lees meer

Coaten

Voor het coaten wordt samengewerkt met
Zaremba in Duitsland.
lees meer

Condensor vervuiling

Ernstige condensorvervuiling van de pijpen en pijpplaten leidt tot retubing. lees meer

Retubing

Bij ernstige schade kan worden besloten om te repareren of tot retubing over te gaan.

http://siekmansir.com/nl/retubing.html#widget1
http://siekmansir.com/nl/retubing.html#widget3
http://siekmansir.com/nl/retubing.html#widget7

Doormeten coating

Eventuele schade aan de coating wordt bepaald doormiddel van het meten van de doorslagwaarde (elektrisch). Hierna kan worden besloten om te repareren of tot retubing over te gaan.

Condensor vervuiling

Een bekend fenomeen is schade bij zeewater gekoelde condensors door zeegras. Door constante beweging van dit gras tussen twee pijpen over de dam wordt pijp- en pijpplaat materiaal weggevreten. Uiteindelijk zal dit leiden tot lekkage van de condensor of koeler.

Chemische vervuiling

De groene kleur duidt op oxidatie van het koper uit het Koper-Nikkel pijpmateriaal (CuNi 90/10 of CuNi70/30). Gestorven weekdieren zijn hiervoor verantwoordelijk, daar bij het rottingsproces salpeterzuur ontstaat. Uiteindelijk zal schade (corrosie) ontstaan in de pijpen en op de pijpplaten en wordt dan versterkt door erosie terplekke van de schade. Lekkage is het gevolg, waar de grote schade zal ontstaan in de installatie.

Condensor Vervuiling

Coating

Na het schoonmaken en afronden van scherpe kanten is de pijpplaat en binnenkant van de pijpen voorzien van een aantal coating lagen (inbrand coating). Voor het coaten wordt samengewerkt met Zaremba in Duitsland. Het coating proces neemt circa 4 weken in beslag inclusief transport.

Transport

Condensor wordt afgeplakt en is daarbij gereed voor transport naar de coaterij. Het afplakken gebeurd ter bescherming van de pijpplaten, welke overigens nog een keer worden schoongemaakt bij de coaterij.

top of the page

http://siekmansir.com/nl/retubing.html#widget0

Montage pijpplaten

Het is uiterst belangrijk dat zowel de pijpen als de pijpplaten schoon zijn voorafgaand aan het orbitaal lassen. Dit wordt gecontroleerd waarna inspectie volgt om vast te kunnen stellen of dit voldoende is gedaan.

top of the page

http://siekmansir.com/nl/retubing.html#widget0

top of the page

Titaan

Titaan is een materiaal dat het beste bestand is tegen zee– en brakwater. De foto hiernaast is van een Titaan uitvoering met stalen pijpplaten voorzien van Titaan cladding. De pijp– en pijpplaat verbinding is verkregen via een orbitaal lasverbinding in combinatie met aanwalsen. Voordelen van de Titaan uitvoering is als volgt:


  1. Bestand tegen erosie en corrosie problemen

  2. Bestand tegen lage– en hoge watersnelheden

  3. Bestand tegen vervuiling (slib, rottende weekdieren, zeegras etc.)

  4. Bestand tegen stilstands corrosie


SIR heeft een complete range condensors in Titaan uitvoering ontworpen die kunnen worden ingezet voor Freon, NH3, LNG – LPG en CO2 installaties. Wij zijn graag bereid u van meer informatie te voorzien en/of een presentatie te geven betreffende het onderwerp corrosie/erosie en de nieuwe range condensors.

http://siekmansir.com/nl/retubing.html#widget0

top of the page

http://siekmansir.com/nl/retubing.html#widget0

top of the page

http://siekmansir.com/nl/retubing.html#widget0

top of the page

http://siekmansir.com/nl/retubing.html#widget0

top of the page

http://siekmansir.com/nl/retubing.html#widget0