language

Home                Service                Innovatie                Retubing               Projecten                Contact

 

Advies

Nuttige adviezen tot en met het ontwerpen van complete koeltechnische installaties. lees meer

CAD Tekeningen

Diverse programma’s staan ons ter beschikking
om U van dienst te zijn.
lees meer

Titaan

Titaan is het beste bestand is tegen
zee– en brakwater.
lees meer


Innovatie

Corrosie / erosie schade bij zee– en brakwater gekoelde
Shell & Tube condensors.

Titaan is een materiaal dat het beste bestand is tegen zee– en brakwater. De foto hiernaast is van een Titaan uitvoering met stalen pijpplaten voorzien van Titaan cladding. De pijp– en pijpplaat verbinding is verkregen via een orbitaal lasverbinding in combinatie met aanwalsen. Voordelen van de Titaan uitvoering is als volgt:


  1. Bestand tegen erosie en corrosie problemen

  2. Bestand tegen lage– en hoge watersnelheden

  3. Bestand tegen vervuiling (slib, rottende weekdieren, zeegras etc.)

  4. Bestand tegen stilstands corrosie


SIR heeft een complete range condensors in Titaan uitvoering ontworpen die kunnen worden ingezet voor Freon, NH3, LNG – LPG en CO2 installaties. Wij zijn graag bereid u van meer informatie te voorzien en/of een presentatie te geven betreffende het onderwerp corrosie/erosie en de nieuwe range condensors.

Titaan

top of the page

top of the page

http://siekmansir.com/nl/innovatie.html#widget0
http://siekmansir.com/nl/innovatie.html#widget0
http://siekmansir.com/nl/innovatie.html#widget1
http://siekmansir.com/nl/innovatie.html#widget2
http://siekmansir.com/nl/innovatie.html#widget3

Op basis van de know-how binnen onze groep zijn wij in staat u van dienst te zijn met nuttige adviezen tot en met het ontwerpen van complete koeltechnische installaties voor koel– en vries opslag, zowel voor landinstallaties als ook voor scheepsinstallaties. Tevens kan door ons de budgettering van een dergelijk project worden uitgevoerd, dit tot en met projectleiding en de uiteindelijke oplevering en training van medewerkers. Ook geldt dit voor het ontwerp en productie van koeltechnische units voor airconditioning en proceskoeling en energie terugwinning.

Advies

Diverse reken – en tekenprogramma’s staan ons ter beschikking om klant specifieke uitvoeringen te ontwerpen en uiteindelijk te produceren.

CAD Tekeningen

top of the page

http://siekmansir.com/nl/innovatie.html#widget0